חברות באגודה


לאגודה מתקבלים חברים לשתי קטגוריות: מליאה ונלווית.

חברים מלאים באגודה יכולים להיות:

  1. פסיכולוגים קליניים, ורופאים פסיכיאטרים. העוסקים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
    (מהם נדרשים  מינימום 80 שעות הדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, כולל הדרכה בעת ההתמחות). עובדים סוציאליים בעלי תואר שני קליני  העוסקים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. מהם נדרש להיות בוגרי תוכניות מוכרות* לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית או לחלופין עיסוק של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לאחר קבלת התואר (במקרה זה נדרשים מינימום 80 שעות הדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית).
  2. פסיכולוגים התפתחותיים, שיקומיים, רפואיים וחינוכיים בוגרי תוכניות מוכרות* לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית או לחלופין לאחר עיסוק של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ממועד קבלת התואר (במקרה זה נדרשים אישורים ממדריכים מוסמכים על מינימום 120 שעות הדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית).
  3. מטפלים בהבעה וביצירה, בעלי תואר שני, בוגרי תכניות מוכרות* לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית.
    * רשימת התכניות המוכרות – מתעדכנת מעת לעת על ידי ועד האגודה ומופיעה כאן.

אדם החפץ להיות חבר באגודה מתבקש למלא שאלון מועמדות וההחלטה בדבר קבלתו או אי – קבלתו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי (לא בלעדית) של הועדה לקבלת חברים.

ועדת חריגים

כל מי שסבור שהינו זכאי להתקבל כחבר מלא לאגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית עקב ניסיון עשיר בתחום של טיפול, הדרכה ולימוד בגישה פסיכואנליטית – מוזמן לפנות לועדת חריגים. כל מקרה יטופל באופן אישי ע”י הועדה.

חברות נלווית

אנשים בעלי עניין בהשקפה הפסיכואנליטית, בתיאוריה ובפרקטיקה, המזדהים עם מטרות האגודה ומעוניינים להשתייך אליה, ואינם עומדים בקריטריונים של חברות מלאה.


שאלון קבלה לחברות באגודה

על מנת להגיש מועמדות להצטרף לאגודה, אנו מבקשים למלא את שאלון המועמדות שלנו ולשלוח אותו לוועדת הקבלה של האגודה.
לחצו כאן כדי להגיע אל טופס השאלון.

את הטופס המלא יש לשלוח לכתובת:

  • האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, ת.ד. 6066 הרצליה מיקוד: 4615902
  • או לדואר אלקטרוני: iapp@bezeqint.net
  • או לפקס: 09-9587717

התאמתו של כל מועמד תיבדק על ידי ועדת קבלה.
הרחבת השורות של האגודה מחזקת את ידינו, נשמח בהצטרפותך!


דלג לתוכן