תכניות מוכרות


תכניות לפסיכותרפיה המוכרות על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

תכניות אלו עמדו בקריטריונים המפורטים בתקנון האגודה בעת אישורן. האגודה אינה אחראית לתכנים הנלמדים בהן.

 • התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית של בר אילן –  ביה”ס לעבודה סוציאלית
 • תוכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי
 • הלפבא – המרכז ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית
 • תוכנית תלת שנתית במסגרת בי”ס לפסיכותרפיה יונגיאנית של אוניברסיטת בר אילן
 • הדברות – לימודי המשך מתקדמים בפסיכותרפיה/  החברה הפסיכואנליטית בישראל
 • תכנית תלת-שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה -המכללה האקדמית צפת
 • התכנית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית החוג לפסיכולוגיה בחיפה
 • לימודי תעודה תלת-שנתיים בפסיכותרפיה /התכנית לפסיכותרפיה אונ’ תל-אביב
 • תכנית תלת-שנתית ללימודי פסיכותרפיה /ביה”ס ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 • תוכנית תלת-שנתית ללימודי פסיכותרפיה בגישה דינאמית /מכון מגיד ללימודי המשך מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים
 • תוכנית תלת שנתית לפסיכותרפיה בילדים ונוער/סמינר הקיבוצים ומרכז עפרוני.
 • תכנית תלת-שנתית לפסיכותרפיה דינמית זוגית /  מכון ת.ל.מ
 • התוכנית לפסיכותרפיה של החברה הפסיכואנליטית בישראל
 • התכנית לפסיכותרפיה בפקולטה לרווחה ובריאות, אונ’ חיפה
 • תכנית תלת-שנתית של מרכז ויניקוט בישראל
 • מרכז ויניקוט בישראל – מפת דרכים: תכנית בסיס תלת שנתית ללימודי תעודה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
 • התוכנית למטפלים באמנויות של מרכז ויניקוט
 • תכנית הכשרה לפסיכותרפיה דינאמית בשירות הפסיכולוגי של האוניברסיטה העברית
 • תכנית ההכשרה לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית. מכללת סמינר הקיבוצים – בית הספר ללימודים מתקדמים.
 • פסיכותרפיה בילדים ובנוער בגישה פסיכואנליטית ,בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת ת”א
 • בית הספר לפסיכותרפיה של אוניברסיטת בן גוריון, הפקולטה לרפואה בשלוחת בית חולים ברזילי באשקלון
דלג לתוכן