כתב-עת בפסיכותרפיה


כתב העת עוסק בנושאים של טיפול באורינטציה פסיכואנליטית, וכן בקשרים שבין הפסיכואנליזה לאמנות, תרבות וחברה. כתב העת פועל ברוח האגודה, בפתיחות לזרמים השונים, יצירת רב-שיח, ומעורבות חברתית. הוא יפורסם באתר האגודה ויופץ ללא תשלום ברשימת התפוצה שלה.


עורך : ד”ר רז אבן
חברי המערכת: רחל אברמוביץ, נעמה בר שדה, ד”ר רונית לזר, רועי סמנה, גלית בן-אמיתי, בעז גסטהלטר, ליאן זמיר ורוני פרישוף.
עזרה בעריכה לשונית – בת-שבע שפירא
אנו קוראים למחברים בתחום לתרום ושלוח לנו מפרי עטם . הנחיות מפורטות למחברים ניתן לקבל במזכירות האגודה:     iapp@bezeqint.net

דבר המערכת

גליון א אפריל 2011

 

גליון ב נובמבר 2011

 

גליון ג פברואר 2012

 

גליון ד יוני 2013

 

מתוכננים גיליונות המשך לשנת 2018

דלג לתוכן